Løbende vedligehold

Få løbende vedligeholdelse hos os

Det er vigtigt at vedligeholde de sikkerhedssystemer man har, for at opnå optimale driftsforhold og lang levetid på produktet. Jf. maskindirektivet kan der også være lovkrav om løbende service alt afhængig af montagested.

Vi tilbyder at lave serviceaftaler på pullerter, bomme og alle porte. Med en serviceaftale bliver systemet løbende serviceret, herunder smøring, justering, rengøring, skift af batterier, reparation af skader, afprøvning, test osv.

Behovet for service aftales individuelt og afhænger dels af lovkrav, brug af systemerne samt udfrakommende forhold.

Vi har et hold af dygtige serviceteknikkere, som er eksperter i servicering af sikkerhedssystemerne.

Kontakt os for aftale, vilkår og pris.

(+45) 64 63 14 00
info@rhinosystem.dk